Public Announcement

KOVID-19 Aşımız Hakkında Kamuoyu Duyurusu

31 Temmuz 2020. Ankara, Türkiye

2020 yılı başından itibaren tüm dünyada etkisini gösteren ve kısa sürede insanlığın ortak sorunu haline gelen Covid-19 salgınına karşı önleyici aşı çalışmaları üzerinde gerçekleşen umut vaat edici çalışmalara Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. olarak katkı sunuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.

 

Altı ayı bulan ARGE çalışmaları neticesinde formülasyon ve hayvan deneylerini teşkil eden pre-klinik faz başarıyla tamamlanmış olup, gönüllü kişiler üzerinde yapılacak deneyleri teşkil eden klinik aşamalar için ise resmi makamlara başvurular gerçekleştirilmiştir.

 

Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası otorite kuruluşların (FDA, EMA vd.) tavsiye ettiği protokol ve uygulamalar ışığında gerçekleştirilen ARGE çalışması, uzman bilimsel araştırmacıların eşsiz katkıları ve etkili formülasyon sayesinde önemli başarılar ortaya koymuştur. Bilimsel teamüller ışığında aylar boyunca kararlılıkla süren aşı ARGE çalışması, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) tarafından pre-klinik aşamaların tamamlandığı ve gönüllü kişilerde denemelerin yapılacağı klinik fazlara devam edebileceği kararıyla tasdiklenmiştir. Gelinen aşama itibariyle gönüllü kişilerde aşının denenmesi süreci başlayacaktır.

 

Şubat 2020 itibariyle başlayan ve klinik öncesi çalışmaları başarıyla tamamlanan aşı geliştirme çalışması, muadillerine kıyasla, benzer ve daha etkin sonuçlara sahiptir. Aynı zamanda nazal uygulama modeli ile geliştirilmiş olması itibariyle de umut vaat etmektedir.

 

ODTÜ Teknokent’te yerleşik Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen ve insanlar üzerinde denenmeye başlanacak olan aşının Klinik Faz 1 çalışmaları, uygulama ruhsatına sahip Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma - Uygulama Merkezi Argefar şirketi işbirliğiyle gerçekleşecektir. Özgün katkıları patent başvuruları ile koruma altına alınan aşı çalışması Covid-19’a karşı bireylerde etkin mücadele gerçekleştirebilecek antikor oluşumunu başarılı şekilde sağlayabilmesi ve insan sağlığına toksit bir zararının olmayışı bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Seri üretim safhaları için gerekli hazırlıkların tamamlandığı, kritik malzemelerinin şirket bünyesinde üretilebileceği önleyici aşı çalışması bu aşamaya değin süren kararlılıkla tüm klinik faz süreçlerinde de devam edecektir. Türkiye’nin alanlarında uzman ve başarılı bilim insanlarının imzası bulunan aşı çalışması, tüm ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanması ile en yakın zamanda üretime hazır hale getirilecektir.

Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.

      

Public Announcement About Our COVID-19 Vaccine

31st of July 2020. Ankara, Turkey

From the beginning of 2020, promising work on preventive vaccination studies against Covid-19 epidemic, which has become a common problem of humanity in a short time, have been conducted. We are excited to contribute those studies as Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.

As a result of the R&D studies that lasted six months, the pre-clinical phase, which constitutes the formulation and animal experiments, was successfully completed, and applications were made to the official authorities for the clinical stages that constitute the experiments on volunteers.

The R&D study carried out in the light of the protocols and practices recommended by the World Health Organization and international authority organizations (FDA, EMA etc.) has achieved significant success thanks to the unique contributions of expert scientific researchers and effective formulation. Vaccine research and development which has been ongoing for many months, is allowed to continue the clinical phase allowing experiments on volunteers by decision and ratification of Turkish Institutes of Health. As of the current stage, the trial of the vaccine will start in the volunteers.

The vaccine development study, which started in February 2020 and successfully completed preclinical studies, has similar or more effective results compared to its counterparts. It is also promising as it has been developed with the nasal application model.

Clinical Phase 1 studies of the vaccine developed by Nanografi Nano Teknoloji A.Ş., located in METU Technopolis. It will be tested on people with a cooperation with Ege University Drug Development and Pharmacokinetic Research - Application Center Argefar company. The vaccine study, whose original contributions are protected by patent applications, is also important in terms of successfully providing antibody formation that can effectively fight individuals against Covid-19, and that it does not have a toxic harm to human health. The preventive vaccination study, where the necessary preparations for the mass production stages are completed and critical materials can be produced within the company, will continue in all clinical phase processes with determination that continues through this stage. The vaccine, whose studies have been conducted by successful scientists and experts in the area of Turkey, will be ready for production with the completion of all regulatory processes.

 

 

 

 

 Nanografi Nano Teknoloji A.Ş.

https://www.dha.com.tr/istanbul/kovid-19da-asi-mujdesi-ankaradan-geldi-insan-denemelerine-baslanacak/haber-1784135

 

https://www.cnnturk.com/turkiye/kovid-19da-asi-mujdesi-ankaradan-geldi-insan-denemelerine-baslanacak

 

https://m.star.com.tr/amp/guncel/ankaradan-koronavirus-asisi-mujdesi-haber-1561902/

 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/koronaviruste-beklenen-asi-mujdesi-ankaradan-geldi-insan-denemelerine-baslanacak-41576343